Nyheter - Innenriks:
TILBAKE TIL.....INNENRIKS 2007    SISTE NYTT...INNENRIKS   UTENRIKS

Kritisk til konsesjonsavgift

Post og Teletilsynet er kritisk til lovforslaget om å innføre en konsesjonsavgift for lokalradioer.RADIONYTT.NO - 30.01.07 - KYRRE DAHL

Kultur og Kirkedepartementet har sendt ut et forslag om å innføre en slags konsesjonsavgift for reklamefinansierte lokalradioer. Forslaget er sendt ut på høring, og lokalradioene er generellt negative. Nå har Post og Tele-tilsynet (PT) også kommet med sin uttalelse der de også er skeptiske, men av en helt annen grunn enn lokalradioene.
PT mener i sin høringsuttalelse at Kulturdepartementet ikke er rette instans for en slik avgift. Årsaken er at avgiften skal gjelde de lokalradioene som får disponere en egen frekvens. Det er samferdselsdepartementet ved Post og Tele-tilsynet som administerer frekvenser og ikke Kulturdepartementet.

Dessuten er det allerede muligheter for å innføre avgift på frekvenser: "PT bemerker til høringsnotatet punkt 3.1 vedrørende begrunnelsen for forslaget at KKD anvender samme begrunnelse for å innføre vederlag for reklamefinansierte lokalradioer som for den allerede eksisterende hjemmelen for å ilegge vederlag i ekomlovenl § 12-2.", heter det i høringsutalelsen fra PT.

"Konsekvensen av å innføre adgang til å kreve vederlag i overensstemmelse med forslaget med den begrunnelsen som er anført, vil således være at de lokalradioene som rammes av lovbestemmelsen i teorien vil kunne måtte svare vederlag to ganger for samme formål. PT stiller derfor spørsmål ved hvorvidt det er på sin plass å utvide virkeområdet for lovbestemmelsen med denne begrunnelse.", heter det videre

PT mener også at man bør gå bort fra den tradisjonelle "skjønnhets-konkurransen" når man skal fordele ressurser, og at auksjon er mer rettferdig: "....Følgelig anbefaler PT at for FM-frekvenser der etterspørselen er høyere enn tilgangen på frekvensressurser, bør tildeling av nye frekvenstillatelser skje ved pengeauksjon, og ikke ved skjønnhetskonkurranse slik KKD i høringsnotatet ser ut til å gå inn for."


Vil du høre mer på radio?

Klikk her for å kjøpe radio


Vi samarbeider med Best-Buy, som er Experts nettbutikk.
TIPS ANDRE OM DENNE SAKEN
E-post: Se også:

Tine er best på radio
30.01.07

 Søk i Radionytt:


powered by FreeFind

 Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med radionytt.no,s nyhetsbrev.

NYHETSBREV

 Tips oss:

Har du et nyhetstips?

Post@radionytt.no Annonsere:

Er du interessert i annonsere på radionytt.no?

Annonse-Info


 TVNytt.no: