Nyheter - Innenriks:
TILBAKE TIL.....INNENRIKS 2006    SISTE NYTT...INNENRIKS   UTENRIKS

Vil ha bøter for konsesjonsbrudd

Det kan bli dyrt å bryte konsesjonsvilkårene i fremtiden. Kulturdepartementet har nå lagt ut nye regler på høring.
RADIONYTT.NO - 05.12.06 - KYRRE DAHL
I dag er det bare mulig for myndighetene å gi bøter, eller gebyr som det heter på fagspråket, for brudd på reklame og sponsor-reglene. I tilfeller der myndighetene mener at konsesjonsvilkårene er brutt har det i dag i praksis bare vært mulig å gi advarsel eller inndraging av konsesjon.

Nå er det lagt ut forslag til endring i kringkastingsforskriften, og med det vil det svi på pungen dersom en konsesjonær bryter reglene. Blant de regelbrudd som vil kunne gi gebyr er bl.a:

 • Forskrifta § 1-4: Plikt til å bruke konsesjonen sjølv
 • Forskrifta § 7-1 andre ledd: Krav om samtykke frå Medietilsynet ved overføring av lokalkringkastingskonsesjon
 • Forskrifta § 7-7 første ledd: Krav til lokalt produserte program i lokalradio
 • Forskrifta § 7-7 andre ledd: Plikt til å følgje retningslinjene for samsending i lokalradio, fastsett av Statens medieforvaltning 1. september 1998
 • Forskrifta § 7-8 første ledd: Plikt til å melde frå til Medietilsynet om ansvarlig redaktør for lokalkringkastingssending
 • Forskrifta § 7-8 andre ledd: Plikt til identifisering i lokalkringkastingssendingar
 • Forskrifta § 7-9 andre ledd: Plikt til innrapportering av sendetid i lokalradio,
 • Forskrifta § 7-9 tredje ledd fjerde og femte punktum: Plikt til å følgje vedtak

  Dette kommer fram i høringsnotatet som nå er sendt ut.

  Størrelsen på gebyret vil variere etter radioenes dekingsgrad, det blir med andre ord dyrere å bryte reglene i Oslo enn i Odda. for Oslo-radioene kan det bli snakk om 70R som betyr 70x rettsgebyr, for tiden utgjør 860 kroner. 70x860 = 60 200 kroner i gebyr. For riksradioene er det snakk om 200R, mens de minste radioene slipper unna med 4R. For at ikke de små organisasjonsradioene i Oslo skal knekke nakken er det foreslått en maksimalsats på 0,5 % av radioens omsetning, men likevel med en minstesats på 2R.

  Forslaget om gebyr er nå lagt ut på høring til 19. februar 2007.

  Mer om dette kan du lese her


 • Vil du høre mer på radio?

  Klikk her for å kjøpe radio


  Vi samarbeider med Best-Buy, som er Experts nettbutikk.
  TIPS ANDRE OM DENNE SAKEN
  E-post:   Se også:

  NRK starter sportsradio
  05.12.06

   Søk i Radionytt:


  powered by FreeFind

   Nyhetsbrev

  Hold deg oppdatert med radionytt.no,s nyhetsbrev.

  NYHETSBREV

   Tips oss:

  Har du et nyhetstips?

  Post@radionytt.no   Annonsere:

  Er du interessert i annonsere på radionytt.no?

  Annonse-Info


   TVNytt.no: