Annonser: Nyheter - Innenriks:
TILBAKE TIL.....INNENRIKS 2006    SISTE NYTT...INNENRIKS   UTENRIKS

Sanksjoner mot Kanal 24

Medietilsynet gir Kanal 24 advarsel for fem brudd på konsesjonsvilkåreneRADIONYTT.NO - 09.10.06 - KYRRE DAHL
I forbindelse med Allmennkringkastingsrapporten 2005 fikk Kanal 24 varsel om sanksjon for fem forhold hvor Medietilsynet i en foreløpig vurdering fant at konsesjonsvilkårene ikke var innfridd. Medietilsynet har nå fattet endelig vedtak i disse sakene og har ilagt Kanal 24 sanksjon i form av advarsel for samtlige brudd, melder tilsynet i en pressemelding.

Etter en helhetsvurdering, hvor også Kanal 24s tilsvar har vært tatt i betraktning, har Medietilsynet funnet grunn til å opprettholde de vurderinger som ble gjort i forhåndsvarslene og konkluderer således med at Kanal 24 i 2005 brøt konsesjonsvilkårene på følgende punkter:
 • Programmer for barn mellom fire og åtte år
 • Programmer for unge (13 år og oppover)
 • Forpliktende leveransemål når det gjelder nyheter, herunder også manglende innfrielse av kravet om utvidede nyhetssendinger på 15 minutter
 • Forpliktende leveransemål når det gjelder programmer for det flerkulturelle Norge, herunder manglende innfrielse av kravet om ukentlig magasin
 • Forpliktende leveransemål når det gjelder livssynsprogrammer

  Det presiseres fra Medietilsynets side at Kanal 24 samlet sett har et bredt tilbud til barn og unge, men at tilbudet ikke har den målgruppeinnretningen og innhold som Kanal 24s konsesjonssøknad og konsesjonsvilkårene legger opp til. Bruddene på de forpliktende leveransemålene innebærer at Kanal 24 ikke har levert det antall sendetimer innen den enkelte kategori som konsesjonsvilkårene krever.

  Kanal 24 opplyser for øvrig i sine tilsvar at kanalen har iverksatt tiltak for å imøtekomme Medietilsynets anmerkninger på samtlige punkter. Tilsynet vil i nær fremtid ta stilling til de varslede konsesjonsbruddene mot P4 og TV 2.


  Vil du høre mer på radio? - Kjøp radio her!
  TIPS ANDRE OM DENNE SAKEN
  Til E-post-adresse: •  Se også:

  Bernander gir seg som NRK-sjef
  09.10.06

   Søk i Radionytt:


  powered by FreeFind

   Nyhetsbrev

  Hold deg oppdatert med radionytt.no,s nyhetsbrev.

  NYHETSBREV

   Tips oss:

  Har du et nyhetstips?

  Post@radionytt.no   Annonsere:

  Er du interessert i annonsere på radionytt.no?

  Annonse-Info