Annonser: Nyheter - Innenriks:
TILBAKE TIL.....INNENRIKS 2006    SISTE NYTT...INNENRIKS   UTENRIKS

Kanal 24 har brutt sponsor-reglene

Medietilsynet har gitt Kanal 24 varsel om sanksjon for brudd på sponsor-reglene i forbindelse med vær og trafikk.

RADIONYTT.NO - 30.06.06 - KYRRE DAHL
Det er identifikasjon av sponsorer i forbindelse med "Været" og "Trafikken" på Kanal 24 som Medietilsynet nå reagerer på. Medietilsynet varsler nå at Kanal 24 vil få en skrape som følge av feil bruk av sponsorplakater

"I ein kontroll som Medietilsynet har gjort av Kanal 24 si sending 31. mai i år, vart det avdekka at Kanal 24 ved fleire høve opplyste at "Trafikken" er sponsa av Shell 95 blyfri. Det vart også opplyst at "Været" er sponsa av Zett.no med følgjande alternative, slagordprega tilleggsopplysningar: "stedet for kjøp og salg av bolig og hytte på internett" og "stedet for kjøp og salg av bil og båt på internett", heter det i en melding fra Medietilsynet.

"Etter Medietilsynets si mellombelse vurdering, utgjer begge forholda brot på kringkastingslova § 3-4 første ledd, jf. den nærare føresegna i kringkastingsforskrifta § 3-10 andre ledd. Opplysningar om sponsor for eit kringkastingsprogram kan bli gitt i form av sponsor sitt namn, varemerke eller logo. Det er ikkje høve til å identifisere sponsor ved å gi opplysningar om produktvaremerke som tilhøyrer han, eller å gi annan tilleggsinformasjon om sponsor og verksemda hans.", skriver Medietilsynet


Vil du høre mer på radio? - Kjøp radio her!
TIPS ANDRE OM DENNE SAKEN
Til E-post-adresse: Se også:

Bedre DAB-dekning i Oslo-området
29.06.06

 Søk i Radionytt:


powered by FreeFind

 Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med radionytt.no,s nyhetsbrev.

NYHETSBREV

 Tips oss:

Har du et nyhetstips?

Post@radionytt.no Annonsere:

Er du interessert i annonsere på radionytt.no?

Annonse-Info