Diskusjon:
 Bruktbørsen:
 Jobb-børsen:

 Nyheter - Innenriks:
TILBAKE TIL.....INNENRIKS 2006    SISTE NYTT...INNENRIKS   UTENRIKS

Vil sette krav til DAB-salg for FM-slukking

Minst 90 % av befolkningen bør ha DAB-radio før FM-nettet slukkes. Det mener Fornyingsdepartementet er et naturlig krav.


RADIONYTT.NO - 18.04.06 - KYRRE DAHL
Fornyingsdepartementet er negativt til at DAB-rapporten foreslår å legge ned FM-båndet i 2014. Det kommer fram i deres høringsutalelse til rapporten. FM-nettet bør ikke slukkes før et stort flertall av befolkningen har skaffet seg DAB, mener fornyingsdepartementet:

"En slukking av de analoge sendingene på et tidspunkt hvor kun en liten del av befolkningen har skaffet nytt mottakerutstyr vil være meget uheldig. Vi vil derfor anbefale at det istedenfor å settes et årstall for når de analoge sendingene skal slukkes, settes et krav om at f.eks. minimum 90 prosent av befolkningen må ha skaffet seg utstyr for mottak av digital radio før de analoge sendingene kan slås av. Dette kan eventuelt kombineres med et fast tidspunkt (årstall) gitt at også dekningsmålet er oppfylt. På denne måten vil man unngå potensielt uheldige virkninger av å stoppe radiosendingene for en stor andel av befolkningen, samtidig som man gir markedsaktørene incentiver til å fremskynde overgangen til digital radio ved å fremdyrke attraktivt innhold og attraktivt utstyr som lytterne vil velge å anskaffe fordi de ser merverdien av det.", heter det i utalelsen.


TIPS ANDRE OM DENNE SAKEN
Til E-post-adresse: Se også:

Studentene vil ha egen nasjonal radiokanal
12.04.06

 Søk i Radionytt:


powered by FreeFind

 Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med radionytt.no,s nyhetsbrev.

NYHETSBREV

 Tips oss:

Har du et nyhetstips?

Post@radionytt.no Annonsere:

Er du interessert i annonsere på radionytt.no?

Annonse-Info

 Annonser: