Diskusjon:
 Bruktbørsen:
 Jobb-børsen:

 Nyheter - Innenriks:
TILBAKE TIL.....INNENRIKS 2006    SISTE NYTT...INNENRIKS   UTENRIKS

Forbrukerne er ikke blitt hørt

Barne og likestilingsdepartementet slakter DAB-rapporten. De mener at det ikke er tatt hensyn til forbrukerne.


RADIONYTT.NO - 06.04.06 - KYRRE DAHL
Høringsutalelsene for rapporten fra digitalradio-utvalget strømmer på, og det kommer mye kritikk fra uventet hold. Barne og likestillingsdepartementet er svært skeptisk til sammensetningen i utvalget som har laget rapporten. De mener det er særlig negativt at det ikke har vært noen representant for forbrukerne:

"Det fremgår at Medietilsynet har hatt sekretariatsansvaret for arbeidet med rapporten og har ledet arbeidsgruppen. Så vidt vi kan bedømme representerer imidlertid de øvrige deltakere i gruppen hovedsakelig institusjoner og organisasjoner som har klare interesser knyttet til å innføre DAB-sendinger via bakkenett. Vi savner primært en representant i gruppen som kunne målføre forbrukernes interesser i denne sammenheng. I tillegg mener vi det er en svakhet at det verken er med en person fra databransjen, eller noen som har særskilt kompetanse for eksempel på kabelnett. Alt i alt mener vi at gruppens spesielle sammensetning gjør at rapporten bare i ganske begrenset grad er egnet som underlag for videre beslutninger om innføring av digital radio i Norge, og at beslutningsunderlaget må kompletteres.", står det i høringsutalelsen.

Barne og likestillingsdepartementet har mer kritikk og avslutter med noe som ligner mest på slakting av hele rapporten: "Vi har ikke tatt stilling til om det er ønskelig å innføre DAB via bakkenett i Norge, eller hvorvidt - og i tilfelle når - FM-nettet bør nedlegges. En årsak er at den foreliggende rapporten om digitalradio etter vår oppfatning ikke gir et tilstrekkelig beslutningsunderlag for en slik vurdering. Vår konklusjon er at beslutning om de spørsmål som rapporten drøfter bør utstå til saken er bedre utredet og dokumentert, med vekt blant annet på de momenter vi har nevnt ovenfor."

SE OGSÅ: DAB er for dårlig
Dagens DAB-nett er for dårlig. Det mener elektronikkbransjen i sin høringsutalelse til DAB-rapporten.


TIPS ANDRE OM DENNE SAKEN
Til E-post-adresse: Se også:

Cutting Edge etablerer seg i Trondheim
06.04.06

 Søk i Radionytt:


powered by FreeFind

 Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med radionytt.no,s nyhetsbrev.

NYHETSBREV

 Tips oss:

Har du et nyhetstips?

Post@radionytt.no Annonsere:

Er du interessert i annonsere på radionytt.no?

Annonse-Info

 Annonser: