Diskusjon:
 Bruktbørsen:
 Jobb-børsen:
 Annonser: Nyheter - Innenriks:
TILBAKE TIL.....INNENRIKS 2006    SISTE NYTT...INNENRIKS   UTENRIKS

Eierstrid og søksmål i Radio Haugaland

Jærradiogruppen har stevnet daglig leder og medeier Egil Marthin Solberg for retten i en eierstrid i Radio Haugaland.


RADIONYTT.NO - 30.03.06 - KYRRE DAHL
Egil Marthin Solberg eier 37,72 prosent av aksjene i Radio Haugaland etter at han kjøpte ut Haugesund Sparebank i fjor. Dette kjøpet har fått en av de andre aksjonærene, Jærradiogruppen, til å se rødt. – Vi mener vi har forkjøpsrett etter aksjeloven i forhold til aksjene som banken solgte, og skal tilbys vår forholdsmessige del, sier Herman Skretting, daglig leder i JærRadioGruppen AS til Haugesunds Avis.

Ifølge avisa kunne Jærradiogruppen blitt majoritetsaksjonær i Radio Haugaland. De er fortsatt største aksjonær, med en andel på 43,25 prosent. Bankens andel skal ha vært på over 30 prosent, noe som betyr at dersom forkjøpsretten hadde vært benyttet, kunne JærRadioGruppen AS nå ha vært majoritetsaksjonær.

"– Daglig leder har brukt sin rolle til å skaffe seg aksjer. Disse skal være en del av betalingen for arbeidsinnsatsen. Det er en forferdelig sak", sier Jorulf Husbyn, som er ansvarlig for radio i A-pressen, og styremedlem i JærRadioGruppen AS. Han har aldri opplevd maken sier han til Haugesunds AVis.

Solbergs advokat Lars Meling avviser kravet om forkjøpsrett. – Selskapet ble etablert før ikrafttredelsesdatoen for aksjeloven, og det står ingenting om forkjøpsrett i vedtektene. Dermed gjelder ikke denne regelen for dette selskapet", sier Meling til avisa. Han tar også støtte i et punkt i vedtektene der det står at det skal være mest mulig spredning av aksjeeierskapet, og at eierne skal ha lokal forankring, noe som i seg selv umuliggjør at Jærradiogruppen kunne blitt majoritetsaksjonær.

Jærradiogruppen har nå stevnet Egil Marthin Solberg inn for retten, der partene møtes i august.


TIPS ANDRE OM DENNE SAKEN
Til E-post-adresse: Se også:

Mer penger til lokalradio og lokalTV
29.03.06

 Søk i Radionytt:


powered by FreeFind

 Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med radionytt.no,s nyhetsbrev.

NYHETSBREV

 Tips oss:

Har du et nyhetstips?

Post@radionytt.no Annonsere:

Er du interessert i annonsere på radionytt.no?

Annonse-Info

 Annonser: