Diskusjon:
 Bruktbørsen:
 Jobb-børsen:
 Annonser: Nyheter - Innenriks:
TILBAKE TIL.....INNENRIKS 2006    SISTE NYTT...INNENRIKS   UTENRIKS

Mer penger til lokalradioene

Medietilsynet lyser ut nå søknadsrunde for tilskudd til lokalkringkasting. Denne gangen til kompetansehevende tiltak.


RADIONYTT.NO - 29.03.06 - KYRRE DAHL
Medietilsynet lyser ut tilskudd til kompetansehevende tiltak forbeholdt søkere med konsesjon for lokalradio/-tv og søkere som er registrerte lokalkringkastere. Det kan søkes inntil 25 000 kroner per prosjekt.

Med kompetansehevende tiltak menes enkeltstående tiltak som tar sikte på å heve den generelle kompetansen gjennom kurs, seminarer og konferanser. Tiltak som særlig styrker den programskapende virksomheten vil bli prioritert.

Søknadene blir behandlet mai og juni, og vi tar sikte på å gi søkerne svar innen 20. juni. skriver medietilsynet i en melding. I motsetning til hovedsøknadsrunden, er det tilstrekkelig å levere søknaden i ett eksemplar. Det må imidlertid leveres separat søknadsskjema for hvert prosjekt det søkes tilskudd til. Søkere som ikke har overholdt sine avtaler i forhold til Medietilsynet ved tidligere tildelinger, vil ikke få sine søknader behandlet.


TIPS ANDRE OM DENNE SAKEN
Til E-post-adresse: Se også:

Riksnytt lanserer teknologi-program
28.03.06

 Søk i Radionytt:


powered by FreeFind

 Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med radionytt.no,s nyhetsbrev.

NYHETSBREV

 Tips oss:

Har du et nyhetstips?

Post@radionytt.no Annonsere:

Er du interessert i annonsere på radionytt.no?

Annonse-Info

 Annonser: