Nyheter - Innenriks:
TILBAKE TIL.....INNENRIKS 2006    SISTE NYTT...INNENRIKS   UTENRIKS

Fremskrittspartiet støtter lokalradio

Stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen fra Frp reagerer på medietilsynets behandling av en lokalradio-sak på Romerike


RADIONYTT.NO - 16.03.06 - KYRRE DAHL
Medietilsynet har avslått en felles søknad fra Radio 1 og Radio Romerike om å få dele opp sitt felles sendernett på Nedre Romerike. Det reagerer stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen kraftig på: - Det dreier seg om to kommersielle stasjoner med behov for gode rammevilkår. At to så store aktører må dele frekvens er i utgangspunktet svært uheldig. Det verste er at Medietilsynet avslår en god løsning presentert fra aktørene selv.

Radio 1 eies av det store mediekonsernet SBS Broadcasting, mens Radio Romerike eies av A-Pressen. Begge stasjoner har et ønske om å sende hele døgnet, men har så langt måtte sende på samme frekvens. - En svært uheldig løsning, sier daglig leder i Radio Romerike, Tønnes Steenersen. – P4 eller Kanal 24 ville aldri godtatt en løsning hvor de måtte dele frekvens. For Radio Romerike betyr det at vi kun kan sende fra klokken 15 til 21, hvilket er langt fra nok til at vi kan forsvare våre planer om å lage en av norges beste lokalradioer, til beste for befolkningen på Romerike.

Ulf Erik Knudsen (FrP) er også medlem av kulturkomiteen og mener at denne saken er bevis på at lokalradioene blir stemoderlig behandlet. - Lokalradiobransjen er blitt profesjonalisert og har høy lytteroppslutning i mange områder. Fra myndighetenes side derimot behandles lokalradioene som aktører uten krav og rettigheter. Myndighetene har rett og slett ikke fulgt med i timen.

På Romerike har Radio 1 Romerike og Radio Romerike et sendernett som består av tre sendere. De to stasjonene har blitt enige om å dele opp nettet slik at begge kan sende hele døgnet. - En slik løsning gir mange fordeler, mener Tønnes Steenersen. – Lytterne får to gode lokalradiostasjoner som kan utvikle sine planer om å være gode lokalkringkastere. Lytterne får flere valgmuligheter og ikke minst ville det være et viktig moment for å bidra til en sterkere lokalradiobransje med bedre rammevilkår.

Radio Romerike og Radio 1 har sammen anket avslaget fra Medietilsynet. Ulf Erik Knudsens henstilling er helt klar: - Denne anken må innvilges. Aktørene har sammen funnet en meget god løsning og fortjener denne sjansen. Alternativet er ingen utvikling overhodet og det er uheldig for en bransje som har slitt i mange år, sier Knudsen i en pressemelding.


TIPS ANDRE OM DENNE SAKEN
Til E-post-adresse: Se også:

Dagsnytt Atten blir tv-program
16.03.06

 Søk i Radionytt:


powered by FreeFind

 Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med radionytt.no,s nyhetsbrev.

NYHETSBREV

 Tips oss:

Har du et nyhetstips?

Post@radionytt.no Annonsere:

Er du interessert i annonsere på radionytt.no?

Annonse-Info