Nyheter - Innenriks:
TILBAKE TIL.....INNENRIKS 2006    SISTE NYTT...INNENRIKS   UTENRIKS

Aftenbladet får kjøpe Ekko Radio

Medietilsynet har gitt Stavanger Aftenblad forhåndsgodkjenning av kjøpet av lokalradioen Ekko Radio


RADIONYTT.NO - 02.03.06 - KYRRE DAHL
PRESSEMELDING:

Medietilsynet gir Stavanger Aftenblad ASA, ved selskapene Norsk Ombæring, og TV-Vest AS forhåndsklarering etter medieeierskapsloven for kjøp av Ekko Radio ANS Stavanger Aftenblad kjøper Ekko Radio

Medietilsynet viser til brev av 9. februar 2006 hvor De ber om forhåndsklarering av om Medietilsynet vil gripe inn mot kjøpet. Selskapene TV Vest AS og Norsk Ombæring som eies av Stavanger Aftenblad ASA, kjøper 100 prosent av aksjene i lokalradioselskapet Ekko Radio ANS. Kjøperen overtar alle eierbeføyelser over selskapet, deriblant rettigheter til sendetid, navn og bruk av konsesjon. Ekko Radio er en lokalradio som har sendinger i Stavanger og Sandnes.

Kjøper har dokumentert at det foreligger en ferdigforhandlet avtale. Medietilsynet har mottatt tilstrekkelig informasjon til å behandle saken etter medieeierskapsloven. Etter lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven) av 13. juni 1997 nr. 53 § 9 første ledd kan Medietilsynet gjøre inngrep mot erverv i dagspresse og kringkasting dersom erverver har eller får en betydelig eierstilling regionalt eller nasjonalt, og denne er i strid med lovens formål. Kjøpet gir verken Stavanger Aftenblad eller selskapets eiere en betydelig eierstilling i det regionale og nasjonale mediemarkedet. På denne bakgrunn vil ervervet ikke være i strid med noen av de nasjonale eller regionale eierskapsbegrensningene i §§ 10 eller 11, eller andre begrensninger i loven.

Med hjemmel i medieeierskapsloven § 12 har Medietilsynet fattet følgende vedtak i saken: Medietilsynet gir Stavanger Aftenblad ASA, ved selskapene Norsk Ombæring, og TV-Vest AS forhåndsklarering etter medieeierskapsloven for kjøp av Ekko Radio ANS

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at vedtaket kan påklages innen tre uker. Klage stiles til Klagenemnda for eierskap i media, og sendes til Medietilsynet, jf. medieeierskapsloven § 8. Det henvises ellers til forvaltningslovens regler for utarbeidelse av klage.


TIPS ANDRE OM DENNE SAKEN
Til E-post-adresse: Se også:

Energy satser på The Arctic Challenge
28.02.06

 Søk i Radionytt:


powered by FreeFind

 Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med radionytt.no,s nyhetsbrev.

NYHETSBREV

 Tips oss:

Har du et nyhetstips?

Post@radionytt.no Annonsere:

Er du interessert i annonsere på radionytt.no?

Annonse-Info