Nyheter - Innenriks:
TILBAKE TIL.....INNENRIKS 2006    SISTE NYTT...INNENRIKS   UTENRIKS

Kjempeoverskudd i P4

P4 er tilbake på gamle høyder, og leverte et overskudd på mer enn 70 millioner kroner i 2005.


RADIONYTT.NO - 17.02.06 - KYRRE DAHL
P4 Radio Hele Norge konsern har all grunn til å være fornøyd med fjoråret. Ikke bare ligger man trygt som norges største kommersielle radio. Både omsetning og driftsresultat øker. Omsetningen økte med 14 % fra 237 til 271 millioner kroner, mens driftsresultatet økte med hele 67 % til 71 millioner kroner. Kostnadene har derimot bare økt med beskjedene 4 millioner kroner. Aksjonærene kan nå vente seg utbytte på nesten 50 millioner kroner. Pressemelding:

Regnskap pr fjerde kvartal 2005:

P4 Radio Hele Norge konsern økte sine driftsinntekter i fjerde kvartal med 7,8 mkr (13%) fra i fjor til 67,7 mkr. Konsernets driftsresultat ble 16,1mkr mot 11,1 mkr i samme kvartal i fjor. Dette var en sterk avslutning på et av P4s beste år. Regnskapet for 2005 viser en omsetning på 270,9 mkr og et driftsresultat på 71,2 mkr – som er en omsetningsvekst på 14% og en resultatvekst på 65% fra 2004.

Adm.dir. Kalle Lisberg er fornøyd med årsavslutningen og den fine resultatutviklingen. "Vi nådde akkurat det høyeste resultatmålet vi satte oss for året, og dermed kan vi med stor glede dele ut maksimal "bonus" til de mange av våre medarbeidere som tok sjansen og lot lønns-oppgjøret for 2005 være avhengig av selskapets resultatutvikling" smiler han.

P4s reklameomsetning vokste sterkere enn det norske reklamemarkedet i fjerde kvartal. Men radiomarkedet totalt sett tapte noe terreng dette kvartalet i forhold til resten av reklame-markedet fordi Kanal24 hadde en tilbakegang fra i fjor og trakk markedsveksten ned. På årsbasis vokste imidlertid radiomarkedet tre til fire prosentpoeng sterkere enn reklame-markedet for øvrig, og endte med en årsvekst på ca 15%. Radioreklamens markedsandel vokste dermed trolig med ca ¼ prosentpoeng fra 2004 til rundt regnet 5 ¼ % av total-markedet i 2005. "Vi har fortsatt tro på at vi skal nå vårt mål om å få radio opp i en markeds-andel på 6% av totalmarkedet, og håper det fortsatt skal være mulig å nå dette målet iløpet av 2006" sier Lisberg.

P4s lyttertall viste en positiv utvikling fra tredje kvartal til fjerde kvartal, og lyttertallene for året 2005 ble til slutt nesten identisk med tallene for 2004 med både daglig oppslutning og markedsandel på 23%. I den kommersielt sett mest interessante aldersgruppen fra 20 – 50 år var P4 fortsatt størst i landet i 2005 med en markedsandel på 33% foran P1 som hadde 28% andel i dette segmentet. I likhet med P4, hadde P1 og de to kommersielle konkurrentene Kanal24 (7%) og Radio1 Storby (6%) nesten eksakt samme markedsandeler i dette segmentet i 2005 som de hadde i 2004.

I fjerde kvartal startet radiokringkasterne implementering av lyttermåling med PPM (Portable People Meter). De første offisielle tallene vil bli publisert i slutten av april, og målingene vil bli brukt som offisiell valuta fra og med annet halvår dersom alt går etter planen.

I P4s foreløpige regnskap for 2005 er det foreslått disponert 48,3 mkr til ut betaling av utbytte. Dette utgjør NOK 1,50 pr aksje. "Så lenge vi ikke har større finansieringskrevende prosjekter på gang, synes vi det er mer fornuftig at aksjonærene selv får forvalte overskuddslikviditeten enn at vi skal gjøre det på deres vegne" smiler Lisberg. "Vår styrke ligger på helt andre områder enn å drive med fondsforvaltning".


TIPS ANDRE OM DENNE SAKEN
Til E-post-adresse: Se også:

NRK lanserer mobilradio
16.02.06

 Søk i Radionytt:


powered by FreeFind

 Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med radionytt.no,s nyhetsbrev.

NYHETSBREV

 Tips oss:

Har du et nyhetstips?

Post@radionytt.no Annonsere:

Er du interessert i annonsere på radionytt.no?

Annonse-Info