Ikke nok nynorsk på NRK Radio i 2020

17.06.2021 - RADIONYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om Bauer Media

NRK får kritikk fra Medietilsynet i den siste allmennkringkastingsrapporten.


NRK oppfylte alle krav i 2020, unntatt kravet om 25 prosent nynorsk på alle plattformer. Det er konklusjonen i Medietilsynets allmennkringkastingsrapport for fjoråret. Tilsynet tar i rapporten til orde for at NRKs ansvar for å gi norske minoriteter et særskilt tilbud og kravene til norsk musikk og musikk- og kulturdekning bør konkretiseres.

Av alle konkrete krav som stilles til NRK, var det kun ett som ikke ble innfridd i 2020: kravet til 25 prosent nynorsk på alle plattformer. NRK har også tidligere slitt med å nå dette kravet på nett, og i fjor ble andelen på 17 prosent. På radio har NRK tidligere klart kravet til nynorsk, men andelen falt til 22,7 prosent i fjor, fra 26 prosent i 2019.

– Nynorsk-kravet har vært en utfordring for NRK lenge, og Medietilsynet har konstatert brudd på kravet i flere tilsynsrapporter. Her må det åpenbart til ytterligere tiltak for å sikre en tilstrekkelig andel nynorsk på alle plattformer. I årets rapport er Medietilsynet tydelig på at NRK nå må ta bedre grep om nynorsken, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

Medietilsynet har videre vurdert at kravet til program for nasjonale språklige minoriteter er oppfylt under tvil. Spesielt for rom og romani ble det sendt få program i 2020.

NRK innfridde kravet om at minst 40 prosent av musikken i de tre radiokanalene P1, P2 og P3 skal være norsk med god margin i 2020. Alle de tre kanalene spilte mer norsk musikk i 2020 enn året før. 58 prosent av musikken i P3 og 56 prosent av musikken i P1 var norsk i 2020.

Det er bra at NRK oppfyller kravet om norsk musikk i hovedkanalene. Vi mener det bør vurderes om 40 prosent-kravet kravet bør utvides til også å gjelde alle NRKs kanaler der musikk er en vesentlig del av innholdet, sier Velsand.

 • Kommenter gjerne denne saken på vår: Facebook-side
 • Vil du lytte til NRK Radio?: HØR NRK VIA LYTTE.NO Ekstern lenke • Personvern: Radionytt.no samler ikke inn informasjon om brukere, med unntak av ved selvvalgt påmelding av nyhetsbrev.


  Nyhetsbrev

  Få radionyhetene rett i din innboks, meld deg på her!


  Lytt til Nettradio

  Her finner oversikten over nettradioer i Norge m.m


  Radionavn

  Hvem begynner, hvem slutter og hvem skifter jobb?


  Lyd og bilde

  Her finner du alle saker med lyd, bilde og video


  Radioreklame

  Her er lista over de som produserer radioreklame