Nyheter:
TILBAKE TIL.....INNENRIKS 2002    SISTE NYTT...INNENRIKS   UTENRIKS

Radiostriden i Trondheim fortsetter

Statens medieforvaltning opprettholder vedtaket om at Radio 1 og Radio-Adressa må dele frekvens i Trondheim. Dermed går saken til kulturdepartementet.


RADIONYTT.NO - 05.10.02 - KYRRE DAHL
I august bestemte Statens Medieforvaltning at Radio 1 Trondheim må dele sendernett med den nye konsesjonæren Radio-Adressa, som er radiosatsingen til Adresseavisen. Det betyr i praksis at Radio 1 mister sendetid, ettersom begge radioen ønsker å sende mellom kl. 06 og 18. På kveldstid sender også studentradioen på dette sendernettet.

SMF,s beslutning har opprørt radiofolket i Trondheim og både Radio 1 og Radio-Adressa anket vedtaket. Nå foreligger svaret fra SMF, som ikke uventet opprettholder sitt vedtak om deling. Derfor blir saken nå sendt til kulturdepartementet for endelig avgjørelse. SMF mener at det ikke er kommet nye momenter inn i saken. I det opprinnelige vedtaket heter det blant annet at det er best plass på dette sendernettet, og at profilene til de to radiostasjonene vil passe sammen.

 Søk i radionytt.no


powered by FreeFind

 Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert!

Info og påmelding

 Tips radionytt.no

Har du et tips til oss?

Post@radionytt.no