Annonse

Lokalradioprisen 2024 til Hans Dahle

17.03.24 - Kyrre Dahl

Årets hederspris fra Norsk Lokalradioforbund går til en skikkelig radio-veteran, som representerer mangfold, kontinuitet og engasjement. Primus motor for den spansk-språklige lokalradioen mottok Lokalradioprisen til stor jubel fra de fremmøtte.

Hans Dahle mottar Lokalradioprisen 2024. Foto: Tor Erik Schrøder

Hans Dahle fra Radio Latin-Amerika er tildelt den høyeste utmerkelsen i norsk lokalradio. Dahle ble tildelt Lokalradioprisen 2024 under Landskonferansen på Quality Hotel Expo på Fornebu lørdag.

– Lokalradiobransjen er kjent for å huse brennende ildsjeler med lang fartstid, men få kan skilte med en like imponerende kontinuitet som årets prisvinner. Det sier juryen om årets prisvinner, og fortsetter:

– Siden forsøksperioden med lokalradio på starten av 80-tallet, har han hatt en urokkelig tilstedeværelse i bransjen, og hans innflytelse har vært av stor betydning ikke bare for utviklingen av sin egen radiostasjon, men også for det viktige lokalradiosegmentet han representerer.

Hans Kristian Dahle er utdannet agronom og skulle egentlig bli bonde. Han startet lokalradiokarieren i Radio Immigranten som senere ble til Tellus Radio – en radio som hadde sitt utspring i miljøet rundt Antirasistisk Senter. Deretter gikk turen til Byradioen i Oslo. I 1987 søkte han om og ble tildelt konsesjon for å etablere sin egen radiostasjon. Det begynte beskjedent med kun to timers daglige sendinger fra et leid studio og delt frekvens. Radio Latin-Amerika har under Dahles ledelse siden utviklet seg til å bli en levende og dynamisk mediebedrift med døgnkontinuerlige sendinger og solide lyttertall.

– Lokalradioprisen for 2024 går til en person som representerer mangfold, kontinuitet og engasjement – og er på alle måter en fremragende ambassadør for det bransjefelleskapet vi alle er en del av. Han har ikke bare skapt en unik, viktig og fremtredende lokalradiostasjon, men har også opp gjennom årene stått på barrikadene for å få på plass bedre rammevilkår for lokalradio – og er en person som nyter stor respekt innad i bransjen, så vel som i politiske kretser, heter det i juryens begrunnelse.

Hva er Lokalradioprisen?

Lokalradioprisen er den høyeste utmerkelsen i Norsk lokalradiobransje. Prisen er en påskjønnelse til personer, radiostasjoner eller andre som har gjort en særlig innsats for å fremme lokalradioens rolle og betydning i samfunnet. I henhold til prisens statutter, kan denne tildeles for engasjement over tid, for situasjonsbetinget innsats, eller en kombinasjon av disse.

Juryen har i år bestått av Ragnhild Kristine Vartdal Espelund fra Radio Sunnmøre, Thor Magnar Thorsen fra Radio 102 og Pål Lomeland, daglig leder i Norsk Lokalradioforbund.

  • Mer om: Lokalradio

  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse