Annonse

For lite nynorsk på NRK Radio

Radionytt.no - 13.06.2023 - Kyrre Dahl

NRK oppfylte alle kravene i samfunnsoppdraget i 2022, bortsett fra nynorskandel på radio og nett. Det viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret.


Foto: Medietilsynet

– Andelen nynorsk har økt noe, men det er fortsatt et stykke igjen til målet. Medietilsynet kommer derfor til å fortsette å følge opp dette punktet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

NRK skal ha minst 25 prosent nynorsk på tv, radio og nett, og kravet må være oppfylt på hver enkelt plattform. NRK har aldri oppfylt kravet om 25 prosent nynorsk på nett, og fra 2019 til 2022 har det heller ikke vært nok nynorsk på radio.

Medietilsynet har i flere år i sine tilsynsrapporter påpekt at NRKs nynorskandel er for lav, og i fjor ble NRK bedt om å legge fram en konkret handlingsplan. I 2022 økte andelen nynorsk på nett fra i underkant av 19 prosent året før til nesten 21 prosent.

Dette er den høyeste nynorskandelen NRK har hatt på nett noen gang. Nynorskandelen økte også på radio, men her var økningen betydelig svakere, fra 22,7 prosent i 2021 til 23,2 prosent i 2022. På tv oppfylte NRK kravet med 27,6 prosent nynorsk i 2022, men dette var en nedgang fra i overkant av 29 prosent i 2021.

– Utviklingen tyder på at NRKs tiltak, som å bruke nynorskrobot, har hatt en positiv effekt på nett. Medietilsynet vurderer imidlertid at utviklingen går for sakte på radio, og vi mener derfor at NRK må utvikle strukturer og systemer som fremmer økt bruk av nynorsk, sier Velsand.

NRK overholdt samfunnsoppdraget i 2022.

NRK skal sikre at hele befolkningen har tilgang på et bredt medietilbud av god kvalitet. Allmennkringkasteren skal blant annet levere nyheter, aktualiteter, kulturstoff for hele befolkningen og skape arenaer for debatt.

Videre skal NRK styrke norsk og samisk kultur, identitet og språk og formidle kunnskap om mangfoldet i det norske samfunnet. NRK skal i tillegg bidra til utdanning og kunnskap, tilby innhold som er produsert i og tar utgangspunkt i distriktene og vise fram bredden av norsk kultur og kunst.

Alt dette vurderer Medietilsynet at NRK leverte på i 2022.

Kritikk for omstridt podkast

NRK blir i hovedsak finansiert av offentlige midler, og rammene for allmennkringkastingsoppdraget begrenser derfor muligheten for kommersielle aktiviteter. NRK skal være særlig varsom med å tilby innhold som utsetter publikum for kommersielt press, særlig i innhold som er rettet mot barn og unge.

– Medietilsynet er derfor kritisk til at NRK valgte å gi influenserne bak podkasten Sophie & Fetisha unntak fra retningslinjer og avtalevilkår som skal sikre at publikum ikke blir utsatt for kommersielt press. Dette har vi påpekt i tilsynsrapporten, sier Velsand. Avtalen ble avsluttet tidligere i år. NRK har i kjølvannet av dette presisert egne retningslinjer for å hindre at eksterne oppdragstakere deltar i reklame eller markedsføring for kommersielle produkter mens de er tilknyttet NRK og innholdet de bidrar til er under publisering.

– At NRK nå er tydelige på at det ikke skal gis unntak fra dette viktige prinsippet, er svært viktig for å opprettholde tilliten til at allmennkringkasterens innholdstilbud ikke har kommersielle bindinger, sier Velsand.

  • Flere nyheter om: NRK Radio
  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse