Annonse

Tung måned, men radio står seg godt

12.05.23 - Kyrre Dahl

April ble en tung måned for omsetningen av reklame. Det kommer fram i det siste Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen. Men, det er lyspunkter, blant annet radio.

Illustrasjon - Foto: Pixabay.

Mediebarometeret for årets fire første måneder er klart, og viser en samlet nedgang i reklamemarkedet på 4,9 % sammenlignet med samme periode i fjor. Det betyr en reduksjon på hele 158,8 millioner. Per mars var nedgangen 2,9 %, men en svak april har bidratt til å øke det negative avviket mot 2022.

-Vi ønsker sjeldent å fokusere på enkeltmåneder fordi vi vet at det kan være periodiseringer som ikke fanges opp i rapporteringen fra mediebyråene, derfor er akkumulerte tall og trender det vi ser etter. Men april isolert var en tung måned som resulterte med en nedgang i reklameomsetningen på 10,4 % mot fjorårets april, en reduksjon som utgjorde 90 millioner kroner og som forsterker det negative avviket mot i fjor, kommenterer daglig leder i Mediebyråforeningen Kristin Brimi.

Lydmedier står seg fortsatt godt og omsetningen øker med 18,2 % mot 2022, en oppgang på 25,6 millioner kroner. Radio alene står for en vekst på 22 millioner, men også Podkast setter fart og øker med nærmere 3,6 millioner, en oppgang på 43,7 % sammenlignet med samme periode i fjor.

TV-omsetningen YTD faller med 118,7 millioner, en nedgang på 10 % mot fjoråret. Kanalen utgjør 34,5 % av den totale reklameomsetningen som går via mediebyråene, går det fram av en pressemelding.

Dagspresse, ukepresse og DM faller betydelig sammenlignet med fjoråret og utgjør samlet en reduksjon i reklameomsetningen på 57,7 millioner kroner. Disse kanalene står dermed for 36 % av den samlede nedgangen i omsetning via mediebyråene.

Digitale medier rapporterer en nedgang på 4,3 % hittil i år, en reduksjon på 58,2 millioner. Displayannonsering faller med 6 % mens både sosiale medier og betalt søk faller med henholdsvis 3,6 % og 5 %. Influenser marketing faller med 13,4 %, men med en marginal andel av den totale reklamekaka (0,2 %) utgjør dette kun en reduksjon på ca. 1 million kroner hittil i år.

Mediebarometeret er en månedlig reklamestatistikk fra Mediebyråforeningen. Tallene viser netto innrykket omsetning, etter alle rabatter, men før eventuelle provisjoner.

  • Mer om: Økonomi - Marked

  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse