Annonse

Høyere tall for radio, også fra SSB

Radionytt.no: 10.04.2023 - Kyrre Dahl

Mediebarometeret fra SSB har tradisjonelt vist de laveste lyttertallene, men i det siste barometeret kan det ved første øyekast se ut som nedgangen for radiolyttingen har snudd. Men, det har sine årsaker.


49 prosent av befolkningen hører på radio inkludert nettradio. Det viser Mediebarometeret fra Statistisk sentralbyrå. Det kan virke lite, men i 2021 var tallet bare 47 %.

Merk at tallene for 2022 for første gang inkluderer en eldre aldersgruppe som er 80 år eller eldre. Denne gruppen har en høy andel radiolyttere, hele 63 prosent, som trekker tallet for befolkningen oppover.

I de yngre aldersgruppene har det vært en nedgang i andelen radiolyttere bortsett fra en liten økning blant de som er 45 til 66 år, ifølge SSB

I 1991 lå lytterandelen for radio på 71 prosent av befolkningen, med en gradvis nedgang i løpet av 1990-tallet. Deretter holdt lytterandelen seg mellom 54 og 64 prosent fram til 2017. Omtrent halvparten av befolkningen hørte på radio en gjennomsnittsdag fra 2018 og fram til 2021 hvor 47 prosent av befolkningen hører på radio. Disse lytterne hører enten på radio, nettradio eller begge deler.

I mange år har barn og unge i mindre grad hørt på radio enn voksne og eldre. Andelen radiolyttere falt ytterligere blant både barn, ungdommer og unge voksne i 2022. I aldersgruppen 9-15 år er det 17 prosent som hører på radio en gjennomsnittsdag. Folk i aldersgruppen 67-79 år har størst lytterandel, med 73 prosent, som er en økning fra 2020 hvor andelen var 64 prosent i samme aldersgruppe.

NRKs radiokanaler har til sammen en lytteroppslutning på en tredjedel av befolkningen, med 31 prosent som har hørt på noen av NRKs radiokanaler en gjennomsnittsdag. Dette har holdt seg nokså stabilt de siste årene. NRK P1 er fremdeles kanalen med størst oppslutning med en daglig lytterandel på 18 prosent av befolkningen.

Blant lytterne er det 29 prosent som har hørt på distriktsprogram eller lokalnyheter uavhengig av kanal. Andelen som har tilgang til tradisjonell lokalradio hjemme har gradvis falt gjennom årene fra 90 prosent i 1992, og i 2022 oppgir 59 prosent at de har muligheten til å høre på lokalradio uavhengig av tilkoblingsmåte.

  • Mer om: Diverse - alle saker
  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse