Annonse

Veksten avtar for radioreklame

15.08.22 - Kyrre Dahl

Isolert sett gikk annonseringen litt ned i juli, men så langt i år er det fortsatt vekst, ifølge Mediebyråforeningen. Det gjelder også lydreklame.

Illustrasjon - Foto: Pixabay.

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen viser at reklamemarkedet, etter årets første syv måneder, vokser med 4,5 % sammenlignet med samme periode i fjor, men etter en sterk inngang på året har den månedlige veksten avtatt. I juli isolert går markedet tilbake hele 15,4 % sammenlignet med juli i 2021, går det fram av en pressemelding.

Lydmedier har en tilbakegang i juli på 24,9 %, men hittil i år har radio stått seg godt mot 2021 og øker avstanden til fjoråret med 8,6 %, nesten 20 millioner kroner. Også Podkast fikk tilbakegang i juli med 45,5 % men her ser vi ikke vekst mot året samlet sett.

– Det er viktig å være obs på at omsetningstallene for Podkast er lave, og små svingninger måned for måned kan gi store utslag prosentvis. Vi følger fortsatt med på kanalen med spenning, ettersom det kommersielle varelageret øker, sier Kristin Brimi, daglig leder i Mediebyråforeningen..

I årets første sju måneder er det omsatt lydreklame for 262,6 millioner kroner mot 243,9 millioner på samme tid i fjor. Dette er omsetning via mediebyråene og selskapenes direktesalg kommer i tillegg.

- Hittil i år er det omsatt reklame via mediebyråene for drøye 5,4 milliarder. Det er en vekst på 234 millioner mot samme periode i fjor. Sommeren er lavsesong i reklamemarkedet, men det er ser ut til at mediemarkedet går inn i en periode med noe lavere omsetning, og at høsten kan bli tregere enn våren, sier Brimi

TV har en tilbakegang i juli på 36,3 % og det ble dermed omsatt for 57,7 millioner mindre mot samme måned i fjor. Samlet for året har TV en marginal vekst på 0,4 %

Mediebarometeret er en månedlig reklamestatistikk fra Mediebyråforeningen. Tallene viser netto inrykket medieomsetning, etter alle rabatter, men før eventuelle provisjoner.

  • Mer om: Økonomi - Marked

  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse