Annonse

Aksepterer politisk reklame på radio

25.08.2021 - Kyrre Dahl - Mer om Diverse

Norske velgere er negative til politisk reklame på SMS, mens radio går greit for de fleste.


Illustrasjon - Foto: Pixabay

Norske velgere er blitt betydelig mer skeptiske det siste året til bruk av personlige data for å målrette politisk reklame i sosiale medier. – De unge er generelt langt mer positive enn de eldre til politisk reklame, men vi ser en økende skepsis til markedsføring basert på personlige data, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Medietilsynets rapport om politisk reklame i sosiale medier er basert på en landsrepresentativ spørreundersøkelse gjennomført i 2020 og 2021, og en kvalitativ undersøkelse blant en gruppe unge som var førstegangsvelgere ved kommunestyre- og fylkestingsvalget for to år siden.

De under 26 år er generelt mer positive enn eldre aldersgrupper til politisk reklame uavhengig av kanal, viser Medietilsynets spørreundersøkelse. Det gjelder særlig i sosiale medier, der litt under halvparten i gruppen over 26 år er negative til å få politisk reklame, mot nesten tre av ti i gruppen under 26 år.

– De unge oppfatter politisk reklame i sosiale medier som en viktig kilde til informasjon om hva de ulike partiene står for, og ønsker seg flere faktaorienterte reklamer, sier Velsand. I befolkningen generelt er flest negative til politisk reklame på sms (åtte av ti), fire av ti er negative til slik reklame i sosiale medier og tre av ti er negative til politisk reklame på tv, radio og i nettaviser, ifølge Medietilsynets undersøkelse.

Medietilsynet har også kartlagt velgernes holdning til bruk av personlige data til å målrette politisk reklame. – Også her ser vi aldersforskjeller, der flere eldre enn yngre er negative. Det er også interessant at flere er blitt mer skeptiske til å bruke personlige data på denne måten i løpet av det siste året, sier Velsand. Mens 16 prosent av alle spurte mente det var greit å bruke personlige data til målrettet politisk reklame i mai/juni2020, var andelen falt til 6 prosent i august 2021, omtrent én måned før høstens stortingsvalg.

I Norge er det forbudt med politisk reklame på tv, blant annet fordi tv har stor gjennomslagskraft og kan favorisere ressurssterke partier. I sosiale medier er politisk reklame derimot tillatt. Det er også tillatt med politisk reklame på radio, og bare 36 % av de spurte er negative til å høre slik reklame på radio eller podcast.

 • Mer om: Diverse

 • Følg oss:     -  RSS:


  Annonse

 • Personvern: Radionytt.no samler ikke inn informasjon om brukere, med unntak av ved selvvalgt påmelding av nyhetsbrev.

  Annonse


  Nyhetsbrev

  Få radionyhetene rett i din innboks, meld deg på her!


  Lytt til Nettradio

  Her finner oversikten over nettradioer i Norge m.m


  Radionavn

  Hvem begynner, hvem slutter og hvem skifter jobb?


  Lyd og bilde

  Her finner du alle saker med lyd, bilde og video


  Radioreklame

  Her er lista over de som produserer radioreklame