Nyheter:
TILBAKE TIL.....INNENRIKS 2002    SISTE NYTT...INNENRIKS   UTENRIKS

Kulturkomiteen vil styrke lokalradio

Stortingets Kulturkomite mener at det bør satses mer på lokalradio. Det kommer fram i mediemeldingen. Blant annet skal det nå ryddes opp på frekvensene.


RADIONYTT.NO - 19.04.02 - KYRRE DAHL
Selv om lokalradio idag ikke spiller noen stor rolle i mediebildet, er det grunn til å tro at dette kan forandre seg hurtig, mener kulturkomiteen. "Komiteen mener at man i lys av utviklingen på avisområdet bør bidra til å styrke lokalradio og TV. Komiteen støtter derfor departementets forslag om å styrke disse medienes økonomi gjennom å gjøre dem mer konkurransedyktige.", står det å lese i mediemeldingen.

Et av områdene kulturkomiteen mener det bør tas tak i er frekvensproblematikken. - Det bør ryddes opp i forholdet mellom de "tradisjonelle lokalradioene" og de kommersielle aktørene, sa saksordfører Ole Mic Thommesen på en pressekonferanse fredag.

Dette er et sitat fra mediemeldingen:" Dette flertallet mener blant annet at det er viktig å gi de frivillige organisasjonene og de ikke-kommersielle lokalradioene mulighet for sendetid. Samtidig må de kommersielle lokalradioene få forutsigbarhet i driften, slik at de kan oppfylle de målene de har i forhold til innhold og målgruppe, og at de kan drive økonomisk forsvarlig. Dette flertallet har merket seg at fordeling av sendetider endres med jevne mellomrom, og at sendeflaten til de kommersielle kanalene ofte blir endret, og at sendingene på samme frekvens blandes mellom kommersielle og ikke-kommersielle aktører. Dette flertallet mener en bør se på en fordeling av frekvenser og sendetider, der en rydder opp i dette, slik at alle får best mulige sendevilkår. Dette flertallet mener at en bør la de kommersielle kanalene søke på konsesjoner som strekker seg over flere år, som det også kan vurderes om det skal betales for".

 Søk i radionytt.no


powered by FreeFind

 Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert!

Info og påmelding

 Tips radionytt.no

Har du et tips til oss?

Post@radionytt.no


RADIONYTT.NO
20©02

Utgiver: Radionytt.no, Adlersgate 19, 3116 TØNSBERG. Vakttelefon: 90 08 39 53
Ansvarlig redaktør er Kyrre Dahl
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. OM RADIONYTT.NO
Disse sidene er optimalisert for Internet Explorer 5.0 og nyere.