RADIONYTT.NO

Utlysing av ny kommersiell radiokonsesjon

RADIONYTT.NO - Utlysing av ny kommersiell radiokonsesjon Statens medieforvaltning vil snart lyse ut en ny konsesjon for ny riksdekkende kommersiell radio i Norge. Dette blir mulig ved at NRK har sagt fra seg en frekvens på Langbølge.

Kulturdepartementet åpner dermed for en ny privat aktør i det norske radio-markedet. Konsesjonen lyses ut for sju år, og gjelder frekvensen 216 KHz på langbølgebåndet. Ifølge Geneve-planen fra 1984 er denne frekvensen dimensjonert for 1,2 Megawatt, noe som i praksis betyr at senderen kan være på 250 000 Watt.

Med en slik styrke vil man få god dekning over mesteparten av Norden, samt Tyskland og Benelux-landene. Ulempen er at man må sende i Mono ihvertfall inntil ny digital teknologi til langbølgen kommer på plass. Senderen vil trolig bli plassert på østlandet.

Kravet til søkerne er hovedkontor i Norge, og et øknomisk grunnlag for drift. I tillegg vil statens medieforvaltning se på programplanene for radiokanalen. En langbølgesender på 250 000 Watt vil forøvrig koste 28 millioner kroner. Det er planer om å benytte denne frekvensen til digitale sendinger når konsesjonstiden utløper, slik at søkeren kan ikke regne med å få fornyet konsesjonen.

(c)Radionytt.no - 21.07.00 - Kyrre Dahl


NYHETER INTERNETTRADIO RADIOLINKER DISKUSJONSFORUM E-MAIL

FORSIDEN