RADIONYTT.NO

P4 mest ned i radiomåling

RADIONYTT.NO - P4 mest ned i radiomåling P4 taper mest i Norsk Gallups måling av radiolytting i mars måned i hele Norge. NRK er stabile, mens lokalradio også går noe nedover. Totalt går radiolyttingen noe ned til 70% i mars 2000, mot 71% i februar.

P4 går ned fra 26% i februar til 24% i mars, i denne målingen som gjelder lytting på hverdager. I mars 1999 ble P4,s oppslutning målt til 25%.

NRK er fortsatt klart størst. 54% hører på en av NRK-kanalene på hverdager. Det er det samme som i februar 2000 og i mars 1999.

Lokalradioenens totale oppslutning går både opp og ned. Denne gang har 13% svart at de hører på lokalradio, det er ned fra 14% i februar, men opp fra 12% i mars 1999.

Når det gjelder antall minutter i lyttetid så har NRK 88 minutter hver dag, mens P4 får 43 minutter og lokalradio 21 minutter.

(c)Radionytt.no - 15.04.2000 - Kyrre Dahl


NYHETSARKIV RADIOSTASJONER I NORGE LIVE NETTRADIO E-MAIL

FORSIDEN